• آدرس:
    تهران.بزگراه فتح خلیج فارس شهرک سینا بلفکه جنوبی پلاک ۷۶ صنایع برودتی سرماتک

آموزش و دانلود نرم افزارهای کاربردی

 کتابهای آموزشی را به صورت pdf از سایت سرماتک دانلود کنید همچنین نرم افزارهای کاربردی

دانفوس،بیتذر،کوبلند امرسون در دسترس شما عزیزان میباشد در پایین به هر دو صفحه دسترسی دارید

این نرم افزارها وکتابهای آموزشی در انتخاب دقیقتر کمپرسور و قطعات جانبی سیستمهای مختلف برودتی به

شما کمک زیادی میکند

 

 

آموزش و دانلود نرم افزارهای کاربردی

آموزش و دانلود نرم افزارهای کاربردی

AIzaSyCRXZtbLpnK2zkR1_sPma9zfznh-SnYsi0