انتخاب چیلر تراکمی مناسب با شرایط اقلیمی منطقه

 

 انتخاب چیلر تراکمی مناسب با شرایط اقلیمی منطقه

چیلر تراکمی اسکرو آب خنک

با  توجه به شرایط اقلیمی، موقعیت نصب، بودجه اختصاص داده شده و مسائل زیست محیطی با در نظر

گرفتن مقررات واستانداردهای

اقلیمی و جهانی، به طور قطع مهمترین مسئله در انتخاب چیلر تراکمی مناسب با شرایط اقلیمی منطقه،

ظرفیت مورد نیاز برای تامین بار کل

سرمایشی است.

 فارغ از توجه به این عامل تعیین کننده و بدیهی میتوان از دو دید دیگر نیز به موضوع انتخاب چیلر تراکمی

نگاه کرد که البته هردو نیز متاثر

از مقدار بار است.

 

 1.  اینکه برای تامین بار بهتر است از یک چیلر استفاده شود و یا چند چیلر؟

  انتخاب چیلر تراکمی مناسب با شرایط اقلیمی منطقه

  چیلر تراکمی اسکرو هواخنک

 2. و اینکه در میان انواع چیلر، کدامیک مناسب بار مورد نظر ما است؟

 

اگرچه به طور معمول چیلر یا چیلرها در اوقات محدودی از سال تحت بار کامل قرار می گیرند ،

اما در انتخاب آنها باید به

اوج بار توجهکرد و در عین حال انتخاب را به گونه ای انجام داد تا بیشترین ضریب کارایی را در

بارهای جزئی داشت.

حداقل ظرفیتی که یک چیلر در بار جزئی می تواند داشته باشد تا ضریب کارایی را مناسب ارزیابی کرد، ۴۰ درصد ظرفیت

کل آن است.

از این رو اگر بخواهیم ۷۵۰ تن بار سرمایشی را با چیلرهایی با ظرفیت مشابه تامین کنیم، باید حداقل از سه چیلر تراکمی

هریک با

ظرفیت ۲۵۰ تن تبرید بهره گیریم تا در بار جزئی ۲۵ درصد یا حدود ۱۸۸ تن تبرید، یک چیلر با ۷۵ درصد ظرفیت خود

پاسخگوی نیازسرمایشی باشد.

از سوی دیگر چنانچه بار مورد نیاز تا ۱۰۰ تن تبرید نیز کاهش یابد، باز هم یک چیلر با ۴۰ درصد ظرفیت کامل خودضمن

برآورده کردن نیاز، هم چنان در بازه عملکرد مناسب از نظر ضریب کارایی قرار می گیرد، و این در حالی است که بار

جزئی ۱۰۰ تنتبرید، حدود ۱۳ درصد بار کل است.

برای بارهای تا ۲۰۰ تن تبرید استفاده از چیلرهای مجهز به کمپرسور سیلندر-پیستونی مقرون به صرفه است و برای بارهای

بیشتر بهتراست از انواع کمپرسورهای دوار مانند کمپرسور اسکرو (پیچی) و یا کمپرسور سانتریفیوژ (گریز از مرکز)

استفاده کرد.

باید اشاره کرد که اصولاً چیلرهای چند کمپرسوری قابلیت بهتری در کنترل بارهای جزئی دارند و به همین دلیل انعطاف

پذیری چیلری با چهار کمپرسور تن ۴۰ تبریدبیشتر از چیلری با دو کمپرسور ۸۰ تن تبرید است.

 به همین دلیل معمولاً چیلرهای سیلندر پیستونی و اسکرال در ظرفیت های

زیاد دارای چندین کمپرسور هم ظرفیت هستند.در پاره ای موارد با توجه به اوقات وقوع بار، میتوان از دو یا چند چیلر

با ظرفیت هایغیر مشابه استفاده کرد. به عنوان مثال چنانچه بار کل ۷۵۰ تن تبرید باشد، میتوان از دو چیلر با ظرفیت های

۶۰۰ و ۱۵۰ تن تبرید بهرهگرفت. تحت چنین شرایط مفروضی، چیلر کوچک تر به هنگام وقوع حداقل بار جزئی به میزان ۷۵

تن تبرید (۱۰ درصد بار کل) می تواندبا ۵۰ درصد ظرفیت پاسخگوی نیاز مورد نظر باشد.

 

برای انتخاب چیلر باید کمیت هایی مانند دمای آب سرد رفت، اختلاف دمای آب رفت و برگشت اواپراتور، دبی آب سرد

به ازای هر تنتبرید، دمای آب رفت کندانسور، دبی آب برج خنک کننده برای چیلرهایی با کندانسور آبی و یا دمای هوای

ورودی به کندانسور هوایی را در اختیار داشت. ظرفیت چیلرهای تراکمی مطابق استانداردARI550/590-98  بر اساس

مقادیر زیر تعیین شده اند:

 • دمای آب سرد رفت : ۴۴ درجه فارنهایت  معادل ۷ درجه سانتیگراد

 • اختلاف دمای رفت و برگشت آب اواپراتور: ۱۰ درجه فارنهایت معادل ۵ درجه سانتیگراد

 • دبی آب سرد اواپراتور به ازای هر تن تبرید: ۲ گالن در دقیقه

 • ضریب رسوب گذاری اواپراتور: ۰٫۰۰۰۱

 • دمای آب رفت به کندانسور: ۸۵ درجه فارنهایت معادل ۳۰ درجه سانتیگراد

 • دبی آب خنک کن کندانسور به ازای هر تن تبرید: ۳ گالن در دقیقه

 • ضریب رسوب گذاری کندانسور: ۰٫۰۰۰۲۵

 • دمای هوای ورودی به کندانسور هوایی: ۹۵ درجه فارنهایت معادل ۳۵ درجه سانتیگراد

با تغییر هریک از کمیت های فوق، ظرفیت سرمایی چیلر تغییر خواهد کرد.

بنابراین در کاتالوگ تمام کارخانجات سازنده، جداول ویژه ای وجود دارد که ظرفیتمورد نظر را تحت شرایط مختلف

تعیین می کند.

در صورت وجود شرایطی غیر از آنچه آمد، می باید ظرفیت و همچنین ضریب کارایی چیلر مطابق شرایط مندرج در چنین

جداولی تعیین کردد.

 به همین دلیل نمیتوان ظرفیت  چیلری را فارغ از مقادیر یگانه و ثابت فرض کرد و در عمل به صورت مجرد از شرایط مورد

نظر از چیلری با ظرفیت مشخص سخنی به میان آورد.

در مورد چیلر بیشتر بدانید:کلیک کنید